Diabetische voetzorg – Complicaties bij diabetespatiënten

Diabetes mellitus – in de volksmond ook wel ‘suikerziekte’ genoemd – is een chronische ziekte en treft ruim 1,2 miljoen Nederlanders. Hierbij is negen op de tien gevallen sprake van diabetes type 2. Jaarlijks krijgen meer dan 60.000 patiënten te horen dat ze ook gediagnosticeerd zijn met diabetes. Volgens de wetenschappelijke voorspellingen zal dit getal de komende jaren alleen maar gaan toenemen.

bron: Volksgezondheid en Zorg

Complicaties bij diabetespatiënten


Voetverzorging bij diabetespatiënten vereist extra zorg. Zij hebben namelijk een grotere kans op het  krijgen van complicaties aan de voeten. Regelmatige controle en behandeling kunnen ernstige gevolgen voorkomen. De voeten zijn vaak extra kwetsbaar omdat:
– De bloedsomloop in benen en voeten kan verminderen;
– Het gevoel in de voeten kan verminderen of uitvallen;
– Wondjes niet snel of niet meer genezen;
– De voeten van stand kunnen veranderen.

Wanneer u diabetes heeft kunnen door hoge bloedsuikers uw bloedvaten en zenuwen beschadigen (neuropathie). Dit kan gevolgen hebben voor de conditie van uw voeten en veroorzaakt risico’s voor het ontstaan van (slecht genezende) wondjes, een zogenaamde diabetische voet. In het ernstigste geval kan een niet genezende wond leiden tot amputatie. Uw voeten dienen daarom ieder jaar opnieuw onderzocht te worden onder supervisie van uw behandelend arts.

Tijdens het jaarlijkse voetonderzoek wordt gekeken of er sprake is van gevoelloosheid en/of problemen met de doorbloeding. Tevens wordt er gekeken of er afwijkingen zijn aan uw huid en/of nagels. Onder andere wordt gekeken naar de stand van uw voeten, knieën, heupen en rug, het functioneren van uw gewrichten en uw looppatroon. Ook wordt er gekeken of u passende schoenen draagt. Slecht passende schoenen kunnen drukplekken veroorzaken.

Naar aanleiding van zo’n voetonderzoek wordt een behandelplan opgesteld. U wordt ingedeeld in een zorgprofiel  (sims classificatie). Het zorgprofiel beschrijft welke zorg nodig is ter preventie van diabetische voetulcera (open wonden).