Diabetische voetzorg – Sims classificatie

Diabetes mellitus – in de volksmond ook wel ‘suikerziekte’ genoemd – is een chronische ziekte en treft ruim 1,2 miljoen Nederlanders. Hierbij is negen op de tien gevallen sprake van diabetes type 2. Jaarlijks krijgen meer dan 60.000 patiënten te horen dat ze ook gediagnosticeerd zijn met diabetes. Volgens de wetenschappelijke voorspellingen zal dit getal de komende jaren alleen maar gaan toenemen.

bron: Volksgezondheid en Zorg

Sims classificatie

Om uw risico op het krijgen van slecht genezende wonden in kaart te brengen wordt de Sims classificatie bepaald. Hoe hoger de Sims classificatie, hoe hoger het risico. Aan de hand van onder andere uw Sims classificatie wordt uw zorgprofiel vastgesteld. Uw arts, internist, praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk, diabetesverpleegkundige of podotherapeut bepaalt in overleg met u welke vervolgstappen genomen moeten worden om voetproblemen te voorkomen.
Wie bepaalt de Sims classificatie?
De Sims classificatie wordt bepaald door de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk of de diabetesverpleegkundige in het ziekenhuis. In onderstaande tabellen kunt u aflezen welke Sims classificatie en welke zorgprofielen er zijn.

Tabel Sims classificatie
Classificatie risicoprofiel

0 Geen verminderd gevoel of verminderde doorbloeding in de voeten
1 Verminderd gevoel of verminderde doorbloeding
2   Verminderd gevoel + doorbloeding
Verminderd gevoel + doorbloeding + drukplekken
Doorgemaakt ulcus of amputatie
Inactieve Charcot-voet
Eindstadium nierfalen of nierfunctievervangende therapie (dialyse)


Tabel zorgprofielen
Zorgprofiel riscoprofiel    

0 Overige ulcera
Actieve charcotvoet
1 Sims met en zonder zelfzorgcapaciteit
2   Sims 1 met verhoogd risico op huiddefecten/infectie/drukplekken
Sims 2 Verminderd gevoel + doorbloeding
Sims 2 Verminderd gevoel + drukplekken
Verminderde doorbloeding +  drukplekken
Verminderd gevoel + doorbloeding + drukplekken
4 Sims 3 Doorgemaakt ulcus of amputatie
Inactieve Charcot-voet
Eindstadium nierfalen of nierfunctievervangende therapie (dialyse)